Tag Archives: ประกันภัย 10 บาท

คปภ. บูรณาการร่วมกับภาคธุรกิจ มอบของขวัญปีใหม่ไทย “ประกันภัย 10 บาท” คุ้มครองครบวงจรในกรมธรรม์เดียว “อุบัติเหตุ – โควิด19 – แพ้วัคซีนโควิด 19” เปิดโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัย ทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564” พร้อมเปิดบริการสายด่วน คปภ. 1186 ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วง 7 วันอันตราย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานพิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน    ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564”ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยมีผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย นายกสมาคมการค้าผู้สำรวจภัยไทย บริษัทประกันชีวิต เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และบริษัทประกันวินาศภัย เข้าร่วมการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรับรู้กระตุ้นจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัย และส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหาร ความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า แม้ว่าตัวเลขอุบัติเหตุและจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี 2563 จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาครัฐมีมาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนเดินทางน้อยและเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัด  แต่สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2564 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ก็ยังเป็นสถิติที่สูงอยู่ โดยพบว่าในช่วง …

Read More »