Tag Archives: ปตท.

ปตท. รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2023

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยมี นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน เป็นผู้แทน ปตท. เข้ารับรางวัลในสาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) รางวัลดังกล่าวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ  สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย ตลอดจนดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไป

Read More »

ปตท. จับมือ เมตรอน รุกธุรกิจแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงาน ยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

ม.ล. ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือในธุรกิจแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management Platform) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมตรอน เอเชียแปซิฟิก จำกัด (เมตรอน) โดยมี นางสุณี อารีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลาดค้าปลีกและวิศวกรรมก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ Mr. Vincent Sciandra ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมตรอน เอเชียแปซิฟิก จำกัด เป็นผู้ลงนาม เพื่อขยายตลาดเอนเนอร์ยี่โซลูชั่นส์ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี Advanced Energy Intelligence Platform เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และตอบสนองนโยบายภาครัฐตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ …

Read More »

ปตท. คว้ารางวัล “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” ตอกย้ำการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) หรือ CALO ให้แก่ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดย ปตท. เป็น 1 ใน 16 องค์กรของประเทศที่ได้รับรางวัล ประเภทโดดเด่น มีผลการประเมินในด้านการวัดและการลดก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับทอง ตอกย้ำการดำเนินงานของ ปตท. ที่บูรณาการความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดเรื่อง ESG โดยวัดผลการดำเนินงานในระดับสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ Climate Change ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) …

Read More »

Sustainable Growth ของ ปตท.

ปตท. ปรับตัวในธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ ท่ามกลาง Landscape ธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ทุกองค์กรกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ

Read More »

OR พลัซความสะดวก พลัซความครอบคลุมทุกการเดินทางช่วงวันหยุดกับ EV Station PluZ ด้วยสถานีชาร์จกว่า 400 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วไทย

OR พลัซความสะดวก พลัซความครอบคลุมทุกการเดินทางช่วงวันหยุดกับ EV Station PluZ ด้วยสถานีชาร์จกว่า 400 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วไทย

Read More »

กลุ่ม ปตท. ยกทัพโชว์ศักยภาพธุรกิจพลังงานสะอาด ในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 ปักธงมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

นางกนกพร  รอดรุ่งเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ผู้แทนกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีเปิดในงาน Fast Auto Show Thailand and EV Expo 2023 จัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โชว์ศักยภาพธุรกิจพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด จัดแสดงระบบกักเก็บพลังงาน มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้ EV Value Chain ผ่านการเป็น Battery Solution Provider แพลตฟอร์มบริการเช่ารถยนต์ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึง EV Station PluZ สถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเปลี่ยนผ่านจากยุครถยนต์น้ำมัน …

Read More »

กระทรวงพลังงาน ผนึก ‘ปตท.-กฟผ.’ ดันไทยขึ้นฮับพลังงาน-ยานยนต์แห่งเอเชีย

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลัง ปตท.-กฟผ. ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่ฮับด้านพลังงานและยานยนต์แห่งเอเชีย เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

Read More »

PTT เดินหน้ากลยุทธ์ ‘ปรับ เปลี่ยน ปลูก’ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

PTT

ปตท. ใช้งบกว่า 20,000 ล้านบาท ฟื้นฟูประเทศหลังโควิด พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ ‘ปรับ เปลี่ยน ปลูก’ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Read More »

สานพลัง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิดตัว สานพลัง x PTT Group Young Socialpreneur Hackathon เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน

สานพลัง ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. เปิดตัว สานพลัง x PTT Group Young Socialpreneur Hackathon เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน

Read More »

ปตท. ก้าวข้ามความท้าทาย รั้งผู้นำอุตสาหกรรมพลังงานอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย ร่วมฝ่าวิกฤต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

Read More »