Tag Archives: ปตท.สผ.พร้อมลงทุนกว่าหมื่นล้าน เก็บคาร์บอนใต้อ่าวไทย ช่วยลดโลกร้อน บนเวที SX2023

ปตท.สผ.พร้อมลงทุนกว่าหมื่นล้าน เก็บคาร์บอนใต้อ่าวไทย ช่วยลดโลกร้อน บนเวที SX2023

เครือ ปตท. และเอสซีจี เผยกลยุทธ์และแผนลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2030 และ 2050 ตามลำดับ  โดย ปตท.สผ.พร้อมลงทุนกว่าหมื่นล้านเพื่อกักเก็บคาร์บอนใต้พื้นทะเลในอ่าวไทย หากได้รับความชัดเจนด้านกฎระเบียบและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. กล่าวในงานสัมมนาของการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 (Thailand Climate Action Conference: TCAC 2023) ว่า ขณะนี้โลกได้ก้าวไปถึงทางแยกสำคัญที่ต้องเลือกระหว่างการเข้าสู่วิกฤติทางสภาพภูมิอากาศโลก กับการเดินเข้าสู่สภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยปัจจุบันเทคโนโลยีการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture & Storage: CCS) ถือว่าพิสูจน์แล้วว่ามีความเป็นไปได้และมีโครงการ CCS เกิดขึ้นมากกว่า 300 โครงการทั่วโลก …

Read More »