Tag Archives: บี.กริม เพาเวอร์

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่

บี.กริม เพาเวอร์ จับมือ กรีนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) ลงนาม MOU พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เน้นผลิตไฟฟ้าป้อนภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์ในพื้นที่

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลประกอบการปี 2566 เติบโตแข็งแกร่ง เดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นผู้นำด้านพลังงาน รุกเพิ่มกำลังการผลิตขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน พร้อมตอกย้ำความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ เผยผลประกอบการปี 2566 เติบโตแข็งแกร่ง เดินหน้าขับเคลื่อนความเป็นผู้นำด้านพลังงาน รุกเพิ่มกำลังการผลิตขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน พร้อมตอกย้ำความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ บริษัทหนึ่งเดียวในเอเชีย คว้ารางวัลองค์กรยั่งยืนระดับโลก จาก S&P Global ในระดับ Top 10% ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า ตอกย้ำความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนรากฐานความยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก “The S&P Global Sustainability Yearbook 2024” ในกลุ่มบริษัทผู้นำ 10% แรกของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า (Electric Utilities) เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชีย ตอกย้ำความสำเร็จภายใต้วิสัยทัศน์แห่งความมุ่งมั่น “สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) ดร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 146 ปี ภายใต้แนวคิด “ดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” (Doing Business with Compassion) ทำธุรกิจหลากหลายตั้งแต่ธุรกิจด้านพลังงาน, ธุรกิจอุตสาหกรรม ให้บริการโซลูชันในการจัดการพลังงานและเชื่อมต่อระบบภายในอาคารและภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจสุขภาพ, ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล, …

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ ลงนาม MOU ต่อยอดและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน เดินหน้าเพิ่มทักษะองค์ความรู้บุคลากร มุ่งสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาดให้กับประเทศ

บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน รวมถึงร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาดให้กับประเทศในอนาคต นายดอน ยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีการพัฒนาและศึกษาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าว่าจากความร่วมมือในครั้งนี้ จะสามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายสู่การพัฒนางานวิจัยด้านโรงไฟฟ้าและพลังงานทดแทนร่วมกัน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมสร้างนวัตกรรมพลังงานสะอาดเพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี โดยความร่วมมือครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก “ราช กรุ๊ป” และ Lao World Engineering and Construction ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง ใน สปป.ลาว กำลังผลิต 355 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap”

บี.กริม เพาเวอร์ ผนึก “ราช กรุ๊ป” และ Lao World Engineering and Construction ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซกอง ใน สปป.ลาว กำลังผลิต 355 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap”

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ เดินหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสาธารณรัฐอิตาลี มุ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap” เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ล่าสุดขยายพอร์ตการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยเข้าซื้อกิจการในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท LT06 S.r.l. โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 80.9 เมกะวัตต์ (MWp) ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีการต่อยอดและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยมีความยินดีที่สามารถขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้เพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท …

Read More »

“บี.กริม เพาเวอร์” ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate: REC) ให้กับ “บางกอกโคมัตสุ” หนุนภาคอุตสาหกรรมหันใช้พลังงานสะอาด ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

บี.กริม เพาเวอร์ ส่งมอบใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ให้กับ บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด โรงงานประกอบรถขุดตักไฮดรอลิคและผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถขุดตัดไฮดรอลิค ยี่ห้อโคมัตสุ จากประเทศญี่ปุ่น มุ่งส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน สอดคล้องกับนโยบายด้านความอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ GreenLeap – Global and Green ก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net-zero Carbon Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) นายนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของประเทศไทย และ นายเจริญ เรืองวิลัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางกอกโคมัตสุ …

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ กดปุ่ม COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 2 พร้อมเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3 ในเดือน ธ.ค.นี้

รวม 2 โครงการ มีกำลังผลิตรวม 280 เมกะวัตต์ ลุยขายไฟฟ้าให้ กฟผ.และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม พร้อมเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ GreenLeap ย้ำจุดแข็งผู้นำลูกค้าอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทน โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น 70%) ประกาศเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 2 กำลังการผลิต 140 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา และเตรียมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม อ่างทอง 3 กำลังการผลิต …

Read More »

บี.กริม เพาเวอร์ จัดงาน Corporate Governance Day 2023 ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ร่วมเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2566 หรือ CG Day 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ถนนกรุงเทพกรีฑา ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าวว่า บี.กริม เพาเวอร์ ส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กรทั้ง 4 ด้าน คือ ความเป็นมืออาชีพ การมีทัศนคติที่ดี ความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมที่ดีให้แก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการไม่ยอมรับต่อการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งถือเป็นกุญแจที่สำคัญในการนำพา บี.กริม เพาเวอร์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีการเติบโต …

Read More »

‘หุ้นไฟฟ้า’ ผวา! นโยบาย ‘รัฐบาลใหม่’ ไม่เอื้อกลุ่มทุน

หุ้นไฟฟ้า

ผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ คาดจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ด้วยนโยบายรัฐบาลชุดใหม่ไม่เอื้อกลุ่มนายทุนผูกขาด

Read More »