Tag Archives: บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (

กรุงเทพประกันชีวิต เปิดตัว 2 แบบประกันใหม่ ที่ให้ความคุ้มครองสูงและเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น กับ “บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)” และ “ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)”

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ บีแอลเอ เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ “บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล)” ที่ช่วยส่งต่อความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับทายาทตลอดจนช่วยวางแผนให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และ “ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล)” ที่ช่วยสร้างหลักประกันที่มั่นคงครอบคลุมทุกช่วงชีวิต ทั้งสองแบบประกันเน้นความคุ้มครองชีวิตที่ยาวนาน สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้หลากหลาย ที่สำคัญคือทั้ง 2 แบบประกัน เน้นการเพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล เพื่อความสุขที่มากกว่าและรองรับทุกการวางแผนในอนาคต ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การวางแผนการเงินเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับตนเอง และการเพิ่มพูนความมั่งคั่งเพื่ออนาคตและสร้างความอุ่นใจให้กับครอบครัว รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันที่จะสามารถส่งต่อให้คนข้างหลัง นับว่ามีความสำคัญมาก กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาแบบประกัน บีแอลเอ เพรสทีจ ไลฟ์ (มีเงินปันผล) และ ห่วงรัก พรีเมียร์ (มีเงินปันผล) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารทรัพย์สิน สร้างความมั่นคงด้วยความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ …

Read More »