Tag Archives: บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

ไบโอฟาร์ม ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้เรื่องยา แก่เภสัชกรและผู้บริหารร้านยาเครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ

นายปิยะวัฒน์ วงศ์สุข (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด พร้อมด้วย นายพงศ์ภีระ พงษ์ประยูร  (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการส่วน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด  ภก.ดร.วิรัตน์ ทองรอด (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการให้ความรู้แก่เภสัชกรและผู้บริหารร้านยาเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี อาจารย์ ภก.สมเฮง นรเศรษฐีกุล (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “ยา Etoricoxib กับการปวดประจำเดือน”  ในงานยังมีการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้ร่วมงาน รวมทั้งบูธกิจกรรมให้ความรู้ ต่างๆ โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ รร.ศรีวารี พาวิลเลี่ยน จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Read More »