Tag Archives: บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเล ของโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คลี่คลาย ไม่พบคราบน้ำมันแล้ว กองทัพเรือแถลงปิดศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการฯ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) แจ้งสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลบริเวณทุ่นผูกเรือกลางทะเล (SBM-2) คลี่คลาย โดยล่าสุดจากการสำรวจทั้งทางอากาศและเรือลาดตระเวน เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 7 กันยายน 2566 ไม่พบคราบน้ำมันอีก และด้วยสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว กองทัพเรือจึงมีคำสั่งปิดศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันของกองทัพเรือ ในพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ ๑ อย่างไรก็ตาม จะยังคงมีการเฝ้าระวังและสำรวจคราบน้ำมันอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับแก้ไขสถานการณ์หากพบเห็นคราบน้ำมัน โดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ บริษัทฯ ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจและเฝ้าระวังสภาพชายฝั่งทะเลของเกาะสีชัง เกาะท้ายตาหมื่น เกาะค้างคาว เกาะลอย รวมถึงชายหาดบางพระ ไม่ปรากฏคราบน้ำมันบนชายหาดต่างๆ แต่อย่างใด  พลเรือตรี พาสุกรี วิลัยรักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวว่า “ตามที่ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสถานการณ์ปัจจุบันตรวจไม่พบคราบน้ำมันทั้งในทะเลและชายฝั่ง รวมถึงใต้น้ำบริเวณปะการังที่เป็นจุดอ่อนไหว จึงขอยุติการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการฯ เพื่อส่งมอบหน้าที่ให้กรมเจ้าท่าซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานตามแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ไทยออยล์ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการในการติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และฟื้นฟู กรณีมีผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป” นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ …

Read More »

ไทยออยล์ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) พิธีการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ไทยออยล์ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่ปี 2557 และได้รับการต่ออายุต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยครั้งนี้เป็นการต่ออายุครั้งที่ 3 มีผลถึงปี 2569

Read More »

ไทยออยล์ร่วมลงทุนสตาร์ทอัพไทย สร้างธุรกิจใหม่ด้านเฮลท์แคร์ (healthcare) นำพาคนไทยสู่การแข่งขันระดับสากล

กลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัท TOP Ventures ได้จับมือกับ บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด (Mineed Tech) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพไทยที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสุขภาพหรือเฮลท์แคร์ คิดค้นนวัตกรรม “แผ่นแปะเข็มระดับไมโครชนิดละลายได้” (Detachable Dissolvable Microneedles) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ทดแทนการใช้เข็มฉีดยาในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยีนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดด้วยการปลดเข็ม Microneedles ผสมตัวยาให้ฝังลงสู่ใต้ชั้นผิวหนังและตัวยาจะค่อยๆ ซึมไปยังตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และนวัตกรรมใหม่นี้ยังสามารถลดเวลาการใช้งานจริงให้เหลือเพียง 2 นาที เท่านั้น เหมาะกับการใช้งานจริงต่างๆ มากมาย เช่น การให้ยา เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งสารบำรุงต่างๆ ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ไทยออยล์มีเป้าหมายที่จะต่อยอดธุรกิจสู่นวัตกรรมที่สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คนในไทยสังคม นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า    “ไทยออยล์มีเป้าหมายที่จะต่อยอดเข้าสู่ธุรกิจอื่นๆ หรือ New S-Curve โดยถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์เพื่อกระจายการเติบโตและสร้างความมั่นคงผ่านพอร์ตการลงทุน …

Read More »

ไทยออยล์รับใบประกาศเกียรติคุณองค์กรต้นแบบลดก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2564

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบ ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2564 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยไทยออยล์ได้รับการประกาศเกียรติคุณฯ จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการผลิต 3 โครงการ ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 16,593.293 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) นอกจากนี้ บริษัท ท็อปเอสพีพี จํากัด บริษัทในกลุ่มไทยออยล์ ยังได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานร่วมขนาด 239 เมกะวัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 310,358 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq) อีกด้วย กลุ่มไทยออยล์มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย …

Read More »

ไทยออยล์รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 พร้อมประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณนิคม ฆ้องนอก ผู้จัดการฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืน รับมอบรางวัล “ยอดเยี่ยม” จากการจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564 จาก คุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผ่านการสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ที่คาร์บอนต่ำและยั่งยืน และประกาศผลการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2564” จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ทั้งนี้ ไทยออยล์ได้ ประกาศ “เจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” ว่า “ด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร 100 ปีในอนาคต ไทยออยล์จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก เพื่อ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร” รางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของประเทศ

Read More »

ไทยออยล์ครบรอบ 60 ปี เปิดตัว Sticker LINE “น้องไรโน่” ให้ดาวน์โหลดฟรี

ในวาระพิเศษที่เปิดดำเนินกิจการมาครบ 60 ปี ไทยออยล์ ในฐานะองค์กรที่อยู่คู่คนไทยและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสร้างความมั่นคงทางพลังงานมาตลอด ขอแสดงความขอบคุณแก่คนไทยทั่วประเทศ ด้วยการจัดทำ LINE Sticker “Rhino” ในรูปแบบ 3D สีสันสดใส ซึ่งออกแบบมาให้มีแอคชั่นที่น่ารัก ถึง 8 แอคชั่นให้สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2564 พร้อม เปิดตัว Thaioil Line Official Account “@Thaioil” นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เนื่องในวาระพิเศษที่ไทยออยล์ครบรอบ 60 ปี และมีความผูกพันกับคนไทยมาอย่างยาวนาน และ วันนี้ กำลังเข้าสู่อนาคตบทใหม่ ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ด้วยพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน”  ไทยออยล์จึงได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารองค์กรผ่านช่องทาง LINE อีกช่องทางหนึ่ง และถือโอกาสนี้ …

Read More »

ไทยออยล์คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก ใน International Business Magazine Award 2021

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ในสาขา “Fastest Growing Energy Company Thailand 2021” จาก International Business Magazine Award 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร International Business ถือเป็นการตอกย้ำถึงการเติบโตของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและความพร้อมที่ก้าวไปสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ International Business Magazine เป็นนิตยสารชั้นนำสายธุรกิจและการเงิน จากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่ได้ทำการคัดเลือกองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก ที่มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรางวัล Internaltional Business Magazine Award

Read More »

ไทยออยล์คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน “พันธกิจสู่ความยั่งยืนด้านพลังงาน” (Strongest Commitment to Sustainable Energy in Southeast Asia) เป็นปีที่ 9 จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุน สถาบัน การธนาคารและตลาดทุนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลระดับประเทศอีก 3 รางวัล ได้แก่ “รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด”(Best Strategic Corporate Social Responsibility) โดยได้รับเป็นปีที่ 7 อีกทั้ง “รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด” (The Strongest Adherence to Corporate Governance) และ “รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด” (Most Organised Investor …

Read More »

ไทยออยล์ กางแผนโครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 เพื่อสนับสนุนการกระจายและเข้าถึงวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม ประชาชนคนทั่วไป ผู้ประกอบกิจการ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นหน้าด่านสำคัญในการช่วยบรรเทาวิกฤตินี้มาโดยตลอด วัคซีนโควิด-19 จึงเป็นความหวังที่จะช่วยลดความรุนแรงและลดโอกาสการเสียชีวิตได้ และเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตและฟื้นคืนเศรษฐกิจให้กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง ไทยออยล์ ในฐานะองค์กรที่อยู่คู่คนไทยและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสร้างความมั่นคงทางพลังงานมาตลอด 60 ปี ได้เล็งเห็นถึงภาระอันยิ่งใหญ่ของหน่วยงานทางการแพทย์และโรงพยาบาล ที่นอกจากจะต้องทุ่มเทในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มาโดยตลอดแล้ว ยังต้องระดมสรรพกำลังเพื่อให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด รวมถึงการตรวจคัดกรองเชิงรุก และงานสาธารณสุขอื่นๆ อีกมากมายที่เกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ระลอกใหม่นี้ ซึ่งล้วนแต่ต้องมีการเดินทางของบุคลากร การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภาระค่าใช้จ่ายที่หลายหน่วยงานต้องแบกรับ  ไทยออยล์จึงเร่งดำเนินการเข้าช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระเหล่านี้ ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงเคมีภัณฑ์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ที่เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพและได้มาตรฐานจากโรงกลั่นไทยออยล์ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ”  โดยไทยออยล์ยังเข้าร่วมสนับสนุนระบบบริหารและจัดการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบังและศรีราชา ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้ มูลค่าการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” รวมทั้งสิ้นกว่า 8,500,000 …

Read More »