Tag Archives: บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)

แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสร้างพลังใจสู้ภัยโควิด-19 ผ่านโครงการการกุศลสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์“Serve to Safe”

AWC จัดโครงการการกุศล “Serve to Safe” เสิร์ฟอาหารมื้อพิเศษจากการผนึกกำลังเชฟอาสาสมัครยอดฝีมือ 10 ท่านจากโรงแรมระดับ 5 ดาว 6 แห่ง จากหลากหลายเครือโรงแรม ภายใต้ AWC ส่งตรงถึงบ้าน ด้วยวัตถุดิบคุณภาพจากชุมชนและเกษตรกรไทย ในระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2563 เพื่อห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยในช่วงยากลำบาก อีกทั้งรายได้ทั้งหมดจากโครงการจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

Read More »