Tag Archives: บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz จากการประมูล พร้อมนำคลื่น 5G สร้างประโยชน์เพื่อคนไทย คงความเป็นผู้นำที่มีคลื่นความถี่ครบและมากที่สุด

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ได้รับจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz (733 – 738 / 788 -793 MHz ) ในมูลค่ารวม 17,154 ล้านบาท เป็นตัวแทนชำระค่าคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz งวดที่ 1 จำนวน 1,835,478,000.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นผู้รับมอบ …

Read More »

AIS ร่วมกับเอ็มบาสซี ดิโพลแมท สกรีน ยกระดับการบริการด้วยหุ่นยนต์ 5G กับการชมภาพยนตร์ด้วยความ ‘อุ่นใจ’”

           ศิวลี บูรณสงคราม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ไบรอัน ฮอลล์ โรงภาพยนตร์เอ็มบาสซี ดิโพลแมทสกรีน บาย เอไอเอส เปิดตัวเครือข่าย 5G พร้อมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ROBOT FOR CARE เข้าตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองลูกค้าก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์ โดยหุ่นยนต์อัจฉริยะ ROBOT FOR CARE (ROC) จะช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงภาพยนตร์ได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำสูง และบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในพื้นที่โรงภาพยนตร์ พร้อมติดตั้งเครือข่าย 5G ครอบคลุมเต็มทุกพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของลูกค้าเอไอเอส ทั้งบนเครือข่าย 4G และ 5G พร้อมรับชมภาพยนตร์ด้วยความ ‘อุ่นใจ’ กับสิทธิพิเศษตลอดทั้งปี สำหรับลูกค้าเอไอเอส …

Read More »

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดที่ 5 พร้อมให้ภาครัฐนำเงินไปสนับสนุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

  นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ในฐานะผู้บริหาร บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท นำเงินไปชำระค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz งวดที่ 5 เป็นเงินจำนวน 23,269,290,000 บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมี พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ …

Read More »