Tag Archives: บริษัท เลิร์นดิ จำกัด

AIS Academy เปิดตัว “LearnDi” ครั้งแรกกับการผนึกกำลังพันธมิตรชั้นนำเดินหน้ายกระดับวงการ “EdTech” ไทย ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล สู่ความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย

จากความสำเร็จของ “AIS Academy” ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ปี ที่สั่งสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร จนมีความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งของ AIS Academy พร้อมพันธมิตรชั้นนำในแวดวง “EdTech” สร้างความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะและเสริมศักยภาพของลูกค้าองค์กรให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการเป็น Hub ด้านองค์ความรู้ชั้นนำของไทยกับ “LearnDi by AIS Academy”    (บริษัท เลิร์นดิ จำกัด) นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัด กล่าวว่า “ภายใต้บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หยุดยั้ง   การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อบริบทของการศึกษาที่เปลี่ยนไป  AIS Academy พร้อมพันธมิตร มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรไทยในการสร้างองค์ความรู้ผ่านการนำส่งความรู้รูปแบบใหม่และผสานความสามารถทาง Digital เปิดโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างหลากหลายเสริมศักยภาพขององค์กรไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง AIS Academy จัดตั้งขึ้น โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรกว่า 13,000 คน …

Read More »