Tag Archives: บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)

“เวลแคร์” หน้ากากอนามัยแบรนด์แรกในไทยที่ได้รับ มอก. การันตีคุณภาพสินค้า สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายสุชัย ณรงคนานุกูล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบรนด์ “เวลแคร์” (Welcare) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่มีผู้นำหน้ากากอนามัยที่ไม่มีคุณภาพมาจำหน่ายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ออกมาควบคุมผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งเวลแคร์เล็งเห็นว่าการควบคุมมาตรฐานหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องที่ส่งผลดีต่อประชาชน ทำให้ประชาชนมีข้อสังเกตในการเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่มีคุณภาพ จึงได้เร่งดำเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งล่าสุด เวลแคร์ได้ผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมาย มอก. หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มาตรฐาน มอก.2424-2562 เป็นรายแรกในประเทศไทย โดย มอก. เป็นมาตรฐานจาก สมอ. ที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด หน้ากากอนามัยที่ผ่านการรับรอง มอก. จะต้องส่งทดสอบกับสถาบันหลักที่ สมอ. รับรองทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งหน้ากากอนามัยเวลแคร์ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพและประสิทธิภาพจาก 3 สถาบันหลัก คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันสิ่งทอ  และ Nelson Laboratories ประเทศสหรัฐอเมริกา “เวลแคร์ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และปลอดภัยในทุก …

Read More »