Tag Archives: บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ผนึกไทยประกันชีวิต และพันธมิตรธุรกิจ เชิญชวนเป็นหนึ่งใน 1 ล้านคนไทย ระดมเงินบริจาคสนับสนุน โครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ต้านไวรัสโควิด-19

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในภาคีโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ของมูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์  โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลัง 7 พันธมิตรธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), บริษัท  แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลล์ จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด เชิญชวนพนักงาน และลูกค้า ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนนักวิจัยไทย ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 โดยคนไทยเพื่อคนไทย โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้พัฒนาโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ผ่าน 2 ช่องทาง …

Read More »