Tag Archives: บริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย มอบน้ำดื่มและอาหาร โรงพยาบาลสนามอำเภอคง ส่งกำลังใจบุคลากรแพทย์และผู้ป่วย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

นายสมกิจ  ดิฐภักดีธนา รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองคง รับมอบน้ำดื่มและอาหาร จากบริษัท  วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายณัฐพงศ์ บุญเย็น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) พร้อมผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนประกันวินาศภัยในพื้นที่ร่วมมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสนามอำเภอคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment : PPE) ให้แก่บุคคลากรแพทย์เพื่อความปลอดภัยในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีกด้วย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ถนนตระกูลสุข ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีม ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองคง ร่วมกับอำเภอคง โรงพยาบาลคง วัดตระค้อ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอคง เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยใช้พื้นที่อาคารศาลาหลวงปู่คง วัดตะคร้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 60 เตียง …

Read More »