Tag Archives: บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

โออาร์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี 2563

นายภัทรพร อาวรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนกลาง และนางสาววรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้บริหารสายปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) เข้าร่วมรับรางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2020 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดย คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 ซึ่งถือว่าเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องยาวนานที่สุดในประเทศ และในปีนี้ มีสถานประกอบกิจการของโออาร์ ได้แก่ คลังน้ำมัน คลังก๊าซ คลังปิโตรเลียม และสำนักงานได้รับรางวัลรวม 18 แห่ง ทั้งนี้ โครงการสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น …

Read More »