Tag Archives: บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด

ลงนาม MOU พัฒนาสารสกัดจากพืชกระท่อม เตรียมผลักดันเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายโกศล ตาลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม ระหว่างบริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เครือหงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด นางสาวปภากร ลีศิริชัยกุล กรรมการอาวุโส บริษัท บี.เค.เค ซิกเนเจอร์ จำกัด นายสัตวแพทย์อนันต์ ฤกษ์ดี ปศุสัตว์พื้นที่ 3 ปฏิบัติราชการในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชนตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตัวแทนจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากทั้งสองฝ่ายได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อม …

Read More »