Tag Archives: บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

วิริยะประกันภัย จับมือ BCH พัฒนาประกันสุขภาพ Viriyah Care by Kasemrad ยกระดับคุณภาพการรักษาที่ดีในทุกมิติ

นางฐวิกาญจน์ เตชทวีทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายกันตพร หาญพาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)   ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาของโรงพยาบาลในเครือ BCH  หรือ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)  อันประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และ กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช นับเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการและการรักษาที่ดีและมีคุณภาพของโรงพยาบาลในเครือ BCH ผ่านผลิตภัณฑ์ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคลจากวิริยะประกันภัย ความร่วมมือกันครั้งนี้สืบเนื่องจาก สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก ยังถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤต  รวมถึงประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยส่งผลให้ประชาชนต้องการเข้าถึงการบริการทางสุขภาพมากขึ้น ความร่วมมือระหว่าง …

Read More »