Tag Archives: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.)

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) ยืนยันมีมาตรการรัดกุมป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จากไทยเบฟ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้หลายภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ต่างก็พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อช่วยกันก้าวผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ในท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมี คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมคณะผู้บริหาร  รับมอบ จาก คุณประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หลังกรมสรรพสามิตได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขได้ คุณนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย …

Read More »