Tag Archives: บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

ทีซีซีเทค บริจาคคอมพิวเตอร์ ต่อเนื่อง เสริมทักษะเยาวชนไทยใช้คอมฯ ค้นคว้า สร้างสรรค์ผลงาน รองรับทิศทางการเรียนออนไลน์

  เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค)​ บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุนโครงการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ​ของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนพนักงานทีซีซีเทค ทำหน้าที่ส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว ให้กับนางนภาพร มูลเมือง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์  และนายสานิด แขกสะอาด (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์และกิจกรรมความรับผิดชอบเพื่อสังคม บริษัท อมตะ คอร์ปอรั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการบริจาคในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงเป็นแหล่งเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สู่ความเป็นสากลที่สอดคล้องกับทิศทางการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทั้งนี้ทีซีซีเทคดำเนินกิจกรรมการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับสถานศึกษาและหน่อยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่าสิบปี

Read More »

ปรับตัวแบบทันท่วงที คือทางรอดเดียว ท่ามกลางวิกฤติโควิด -19

เปิดมุมมองความคิดผู้บริหารแห่ง TCC Technology Group นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ ทีซีซีเทค เกี่ยวกับแนวทางการรับมือต่อวิกฤติโควิด -19 การจัดการตามลำดับความสำคัญ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับสถานการณ์ ตลอดจนรูปแบบ ผลกระทบที่ส่งผลถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการมองข้ามช็อตสู่เทรนด์ในอนาคต  ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติครั้งใหญ่ ที่ยากต่อการรับมือให้สำเร็จได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งตัวแปรสำคัญที่นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย ได้อธิบายไว้คือ การรู้รับ ปรับตัว และการปรับใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อธุรกิจหรือการดำเนินชีวิต ซึ่งภายใต้การบริหารงานของแม่ทัพท่านนี้ เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของ การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning – BCP)  เพื่อทำให้การบริหารธุรกิจยังคงดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก ซึ่งกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยีมี BCP ขององค์กรเองมาตั้งแต่ครั้งเริ่มสร้างบริษัท รวมทั้งที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ลูกค้าผ่านบริการ Disaster Recovery  ซึ่งมาตรการเหล่านี้ได้ผ่านการทดสอบจากหลายสถานการณ์ในอดีต อาทิ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ และเหตุการณ์ระบาดของไข้หวัดใหญ่ …

Read More »

ทีซีซีเทค สนับสนุนโครงการบีเคนิกส์ ให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล ช่วยผู้ประกอบการฝ่าวิกฤติโควิด -19

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ระบาดไปทั่วโลกและมีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หลายองค์กรปรับใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ. (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อการปฏิบัติงานภายใต้ภาวะวิกฤติ ด้วยการทำงานจากบ้าน เชื่อมโยงติดต่อกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ปริมาณการไหลเวียนของข้อมูลบนเครือข่าย เพิ่มขึ้นมหาศาล  ในฐานะผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต บีเคนิกซ์ ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มการประชุมทางไกล www.Vclass.net/conference ฟรีเพื่อช่วยให้การทำงานจากบ้านในช่วงวิกฤติโควิด -19 มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและเตรียมพร้อมสู่การปฏิรูปทางดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด หรือ ทีซีซีเทค ในฐานะผู้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์หลัก ให้กับบีเคนิกซ์ รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุน พันธมิตรอย่าง บีเคนิกซ์  ซึ่งนับเป็นศูนย์บริการแลกเปลี่ยน ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกในประเทศไทย ในการเชิญให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่นที่ไม่เคยเชื่อมต่อกับบีเคนิกซ์ มาก่อน สามารถเชื่อมต่อได้ฟรี เป็นกรณีพิเศษ และสำหรับสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่ใช้เต็มแล้วสามารถเพิ่มเติมขนาดพอร์ตได้สองเท่าฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน 2563 หน่วยงานที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอใช้บริการได้ที่ http://bknix.co.th/th/covid-19 ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต Internet Hall of Fame Inductee (2013) กล่าวว่า อินเทอร์เน็ตถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันให้เกิด สังคมดิจิทัล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศของเรากำลังเผชิญหน้ากับการระบาดของโรคโควิด-19 อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็น โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของสังคมในการฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ …

Read More »

ทีซีซีเทคจับมือพันธมิตรเปิดเวที Update Trend and Technology 2020 พร้อมตั้งเป้าส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นแบบครบวงจร  (Thailand’s Leading Technology Solutions Partner) ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เปิดเวที Update Trend and Technology 2020 แชร์องค์ความรู้สำคัญครอบคลุมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองกับกลุ่มผู้ร่วมสัมมนาที่มาจากหลากหลายองค์กรธุรกิจ อาทิเช่น กลุ่มการผลิต ซัพพลายเชน อสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ เพื่อทำความเข้าใจความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจนทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์เทคโนโลยี ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

Read More »