Home / Tag Archives: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Tag Archives: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ปี 63 BKI โชว์กำไรพุ่งกว่า 2,700 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.4%

กรุงเทพประกันภัยโชว์ผลงานปี 2563 ยืนยันความแข็งแกร่งด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.4 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีเบี้ยประกันภัย 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและต้นทุนทางการเงินแล้ว 1,849.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.2 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,360.6 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.2 …

Read More »

BKI พัฒนากรมธรรม์ไซเบอร์ เอาใจทุกกลุ่มที่ทำธุรกรรมออนไลน์

กรุงเทพประกันภัย พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงผู้ที่ทำธุรกรรมต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ต ให้ความคุ้มครองทั้งบุคคล และบริษัทหรือสถานประกอบการต่างๆ รองรับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล ด้วยแผนประกันภัยที่หลากหลายและครอบคลุม โดยมีให้เลือก 3 แผน เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 200 บาทต่อปี บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เห็นความสำคัญของการรองรับความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนให้ความนิยมการซื้อและขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นด้วยความสะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลยี บริษัทฯ จึงได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยไซเบอร์เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ทั้งผู้ใช้งานบุคคล และบริษัท องค์กร หรือสถานประกอบการ เพื่อสร้างความอุ่นใจสำหรับผู้ที่ทำธุรกรรมออนไลน์ หรือซื้อขายสินค้าออนไลน์ ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายจากความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน 3 แผน ได้แก่ แผน 1 เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีการทำธุรกรรมออนไลน์ แผน 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์ และแผน 3 เหมาะสำหรับผู้ที่ซื้อและขายสินค้าออนไลน์ เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 200 บาทต่อปี รายละเอียดความคุ้มครอง การถูกโจรกรรมเงินทางอินเทอร์เน็ต …

Read More »

ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Stable)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ยังคงครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นนำของโลกจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้บริษัทฯ อยู่ที่ระดับ A- (Stable) (ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยังคงครองความแข็งแกร่งด้านเงินทุน ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง มีความสามารถทางการแข่งขันด้วยผลประกอบการที่ดี รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่ดีในระดับที่น่าพึงพอใจ ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย

Read More »

BKI ยกระดับความคุ้มครอง คลอดประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 รายแรก

กรุงเทพประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 เจอ แพ้ แล้วจ่ายเมื่อนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลตามจริง รองรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เบี้ยเริ่มต้นไม่ถึง 100 บาท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยด้วยการออกกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกที่ออกกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ขานรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่สนับสนุนให้บริษัทประกันภัยพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการและรองรับวิถีชีวิตของประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองกรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วทำให้เกิดอาการแพ้วัคซีนดังกล่าวจนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 วัน จะได้รับเงินปลอบขวัญ และค่ารักษาพยาบาลซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริงไม่เกินทุนประกันภัยที่กำหนด รวมถึงกรณีเกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายหรือภาวะโคม่า รับทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท โดยบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำประกันภัยได้ โดยรับประกันภัยสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 100 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นไม่ถึง 100 บาท สามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 …

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปาลีรัฐ ดรุณ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสมุทรสาคร ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับผู้ป่วยเด็กทารกแรกเกิดถึงผู้ใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์  (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

Read More »

BKI มอบเครื่องมือการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อให้แก่ รพ.อุ้มผาง ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัย โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ซ้ายสุด) กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ มูลค่ากว่า 920,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรองรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อโดยเฉพาะ สำหรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์และไม่มีหลักประกันสุขภาพ ซึ่งช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตได้ โดยมีนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อดังกล่าวผลิตโดยบริษัท ออโธพีเซีย จำกัด ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564

Read More »

อุ่นใจด้วยประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ จาก BKI คุ้มครองเจอ จ่าย จบ + ค่ารักษาพยาบาล

BKI ออกประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ เบี้ยประกันภัย 699 บาท/ปี เมื่อตรวจพบเชื้อ COVID-19 รับทันที 50,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท บุคคลทั่วไปและบุคลากรทางการแพทย์สามารถทำประกันภัยได้ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ ที่ให้ความคุ้มครองรับเงินก้อนทันทีแบบเจอ จ่าย จบ 50,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพิ่มเติมด้วยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลวงเงินสูงสุด 50,000 บาท ตลอดจนหากติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือภาวะโคม่า รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 500,000 บาท นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ นอกจากบุคคลทั่วไปแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เสียสละและเผชิญกับความเสี่ยงของโรค COVID-19 ยังสามารถทำประกันภัยดังกล่าวได้อีกด้วย …

Read More »

BKI จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 4 ปี 2563  โดยมีนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ให้กำลังใจพนักงานและประชาชนทั่วไป และขอบคุณที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้สำรองในยามฉุกเฉิน โดยในครั้งนี้ได้รับโลหิตจากการบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 71,200  ซีซี จากจำนวนผู้บริจาค 178 คน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส โดยในปี 2563 นี้ จัดขึ้น 4 ครั้งได้รับโลหิตจากการบริจาครวมทั้งสิ้น   378,000 ซีซี

Read More »

กรุงเทพประกันภัย องค์กรน่าทำงาน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีมอบของที่ระลึกสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานอายุครบ 60 ปี โดยมีนายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานรวมจำนวน 158 คน เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้องค์กรอย่างเต็มที่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

Read More »

BKI ช่วยเหลือลูกค้า ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยถึงสิ้นปี 64

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุดสิ้นปี 2563 พร้อมทั้งยืดเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยได้นานสูงสุดถึง 10 เดือนตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ร่วมรายการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและผลพวงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งขานรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัยทุกประเภททั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป (รวมถึงประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ที่ทำพร้อมกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทต่างๆ) โดยกรมธรรม์มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้แก่ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ผ่อนชำระได้นานถึง 10 เดือน บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ และบัตรกรุงไทย ผ่อนชำระได้ 6 เดือน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่  …

Read More »