Home / Tag Archives: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

Tag Archives: บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพประกันภัยห่วงใยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายสุกิจ เกตุเตียน ผู้จัดการสาขาอุตรดิตถ์ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน  เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนำข้าวกล่องจำนวนกว่า 1,000 กล่องมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลัน ในพื้นที่ตำบลแม่สา ตำบลปงสนุก และตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

Read More »

BKI ออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อยอดขยายความคุ้มครองด้านการประกันภัยเพื่อดูแลลูกค้าและประชาชนให้ได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุมในทุกสถานการณ์ โดยล่าสุด บริษัทฯ ออกกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ ที่ให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล ตลอดจนหากติดเชื้อไวรัสดังกล่าวแล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาท รับผลประโยชน์สูงสุดถึง 500,000 บาท นอกจากนี้ ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอีกด้วย เบี้ยประกันภัยเพียง 699 บาทต่อปี โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองดังนี้ การตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ความคุ้มครอง 50,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ่ายตามจริงไม่เกิน 50,000 บาท การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลวที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 …

Read More »

ครึ่งแรกปี 63 BKI กำไรพุ่งกว่า 1,600 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.3%

  ผลการดำเนินงานของกรุงเทพประกันภัย งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 11,133.8 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 14.7 มีกำไรสุทธิ 1,601.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.3 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เผยถึงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 (เม.ย.-มิ.ย.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,997.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 กำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้ว 564.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.1 มีรายได้สุทธิจากการลงทุน 520.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,085.5 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว …

Read More »

กรุงเทพประกันภัยรับรางวัล Excellence of the Year Innovation & Leadership Insurance

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Excellence of the Year Innovation & Leadership Insurance จากงาน LE FONTI AWARDS 2020 จัดโดย LE FONTI นิตยสารและสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินระดับโลก โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว จากการที่บริษัทฯ มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการและเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำที่มีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

Read More »

BKI ออกประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด รับมือโรคระบาดในปัจจุบัน

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ออกกรมธรรม์ 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด เพื่อให้ความคุ้มครองรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ที่มาในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคที่มียุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา เป็นต้น และโรคมือ เท้า ปากเปื่อย รวมถึงให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ ประกันภัย 3 โรคกวนใจเพิ่มภัยโควิด มาพร้อม 2 แผนความคุ้มครอง ที่ตอบโจทย์พร้อมรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน เบี้ยประกันภัยเพียง 480 บาท และ 980 บาท รับประกันตั้งแต่อายุ 6-70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ระยะเวลาคุ้มครอง 180 วัน หากเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลยังได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวันตามวงเงินของแผนความคุ้มครอง สำหรับผู้ที่สนใจประกันภัยดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพประกันภัยได้ที่โทร. 0 2285 8888 และสามารถซื้อประกันภัยได้ทุกช่องทางหรือที่เว็บไซต์ …

Read More »

BKI ขยายเวลาผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าถึงสิ้นปี 63

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ขยายระยะเวลาตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและผลพวงจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมขานรับกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาตรการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ลูกค้าบุคคลที่ทำประกันภัยทุกประเภททั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2563 และชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้นาน 4 เดือน หรือ 6 เดือน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ และบัตรกรุงไทย (KTC) สามารถดูรายละเอียดการผ่อนชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokinsurance.com/product/paychannel หรือสอบถามโทร. 0 …

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI และประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2563 รุ่นที่ 27 จำนวน 40 ทุน ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 653 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 125,660,326 บาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563

Read More »

BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ Vaccine Plus

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า และบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH โดยดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Vaccine Plus ซึ่งจะมอบประกันอุบัติเหตุและสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในโครงการดังกล่าว ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

Read More »

BKI และ IMH ร่วมลงนาม MOU การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มโครงการ Vaccine Plus

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI  โดยนางสาวปวีณา จูชวน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนางสาวลสา โสภณพนิช (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการ ธุรกิจนายหน้า และบริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) หรือ IMH โดยดร.สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ (ที่ 2 จากขวา)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ (ขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ Vaccine Plus ซึ่งจะมอบ ประกันอุบัติเหตุและสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าในโครงการดังกล่าว  ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

Read More »

กรุงเทพประกันภัยมอบเครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่อง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI นำโดยนายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน และนายสุชาติ  จิรายุวัฒน์ (ขวาสุด) ที่ปรึกษาธุรกิจสาขาและการร่วมทุน มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูงพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โดยมีนายปิยะ มงคลวงศ์โรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมถึงผู้ป่วยวิกฤติที่จำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »