Tag Archives: บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

“สยามคูโบต้า” ผลิตตู้ความดันลบ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้ 18 โรงพยาบาล ในสังกัดของรัฐทั่วประเทศ โดยติดตั้งศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ เป็นแห่งแรก

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย คุณจิรกานต์ ไชยนา ผู้จัดการส่วนผลิตรถไถ นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยทีมจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดตั้ง      “ตู้ความดันลบ” (Negative Pressure Cabinet) ให้แก่ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแห่งแรก โดยได้รับเกียรติจาก   ผศ.นพ.สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ พร้อมด้วยทีมคณะแพทย์รับมอบและให้การต้อนรับ สำหรับตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ  KUBOTA On Your Side ในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสยามคูโบต้าดำเนินการผลิตจำนวน 23 ตู้ เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐที่มีความต้องการใช้งานจำนวน 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งตู้ความดันลบดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้สยามคูโบต้าได้ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) …

Read More »

สยามคูโบต้า จัดแคมเปญ KUBO MASK ต้านภัย COVID-19 มอบหน้ากากอนามัยผ่านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ สานต่อความห่วงใยในโครงการ KUBOTA On Your Side

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดย นายทาคาโนบุ อะซึมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ส่งมอบความห่วงใยแก่เกษตรกรและลูกค้า มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 40,000 ชิ้น ผ่านผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้สวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการให้กำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน สำหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สยามคูโบต้านำมาแจกจ่ายเป็นหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แนะนำ โดยเกษตรกรและลูกค้าทั่วไปสามารถลงทะเบียนขอรับได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

Read More »

“สยามคูโบต้า” สนับสนุนกรมควบคุมโรค และ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มอบเงิน 1,000,000 บาท สู้ภัย COVID-19 จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 (Coronavirus Disease 2019) ที่แพร่ระบาดไปยังทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งส่งผลกระทบไปยังทุกภาคส่วนเกิดภาวะขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ต้องให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวถึงการสนับสนุนในครั้งนี้ว่า “สยามคูโบต้า เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาด รวมไปถึงลดภาระ และความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องเฝ้าระวังและรักษาผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด ซึ่งอุปกรณ์ต่างๆ ล้วนมีความจำเป็น และนับวันยิ่งขาดแคลนเนื่องจากมีอัตราผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ สยามคูโบต้าได้ให้การสนับสนุน สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID–19 …

Read More »