Tag Archives: บริษัทพลังงานสะอาด

EA บริษัทพลังงานสะอาด ต้นแบบด้านความยั่งยืนบนเวทีระดับโลก

โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตทางธรรมชาติ ซึ่งสาเหตุหลักคือการใช้สอยทรัพยากรเพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดังนั้นประชาคมโลกจึงได้นำเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาเป็นกติกาใหม่ และมีบทลงโทษด้วยการกีดกันทางการค้ามากขึ้น เป็นเหตุผลที่ทุกบริษัทต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ต้นแบบบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดจนได้รับการยอมรับในระดับสากล คือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

Read More »