Tag Archives: บริษัทกลางฯ เปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัด เข้าร่วม “โครงการวงเวียนช่วยชีวิต” ระดมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

บริษัทกลางฯ เปิดรับสมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 จังหวัด เข้าร่วม “โครงการวงเวียนช่วยชีวิต” ระดมพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ในประเทศไทย มีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปราศจากความระมัดระวัง รวมถึงสภาพรถ สภาพถนนและสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน www.thairsc.com  ปี 2563 มีการรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 15,744 ราย และมีผู้บาดเจ็บสูงถึง 1,014,266 คนและจากข้อมูลผู้ประสบภัยจากรถดังกล่าว พบว่าอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ เกิดในถนนทางตรงสูงถึงร้อยละ 63 รองลงมาคือ ทางโค้งร้อยละ 18 และทางแยกร้อยละ 11 ส่วนบริเวณ “วงเวียน”อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นที่ถนนสายรอง ถนนในชุมชน และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางในระยะใกล้ๆ  เพราะผู้ใช้รถจะไม่ค่อยระมัดระวัง โดยเฉพาะตามสี่แยกต่างๆ ที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร เป็นจุดเสี่ยงจุดอันตราย เมื่อรถมาเจอกัน ก็ต้องวัดใจกัน ใครจะหยุด ใครจะไป ซึ่งมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา และถ้าทุกคนไม่หยุด ก็จะเกิดอุบัติเหตุและมีความรุนแรงค่อนข้างสูงเนื่องจากผู้ขับขี่ต่างใช้ความเร็วเพราะไม่มีสัญญาณไฟควบคุม การเปลี่ยนทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้เป็นวงเวียนจะช่วยปรับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วลงและมีความระมัดระวังมากขึ้น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มุ่งมั่นรณรงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของถนนสายรองในชุมชน/ท้องถิ่น โดยเฉพาะสี่แยกอันตรายที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร จึงได้จัดทำ …

Read More »