Tag Archives: บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 รับมอบหมวกนิรภัยและของรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุม 1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

Read More »

บริษัทกลางฯ ร่วมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนางสาวธารินี ปานเขียว ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมให้ผู้ขับขี่หยุดรถให้คนข้ามตรงทางม้าลาย และเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่หยุดให้คนข้ามบนทางม้าลาย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Read More »