Tag Archives: บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

บริษัทกลางฯ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” รถพร้อม คนพร้อม ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม“ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเจ้าของรถนำรถจักรยานยนต์ เข้ารับบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้น “ฟรี” (ไม่คิดค่าบริการ) ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาล เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อรถจักรยานยนต์ปลอดภัย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 โดยได้ร่วมกับร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษาให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ จำนวน 250 จุดบริการ โดยจัดให้มีการให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ ฟรี ทั้งไฟท้าย ไฟหน้า ไฟเลี้ยว เพื่อให้ยานพาหนะปลอดภัย โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสัญลักษณ์ ป้ายแบนเนอร์ชื่อโครงการติดไว้หน้าจุดบริการที่ร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์,ตรอ.และสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการในทุกจังหวัดทั่วประเทศ “ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดจุดบริการได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง” เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ …

Read More »