Home / Tag Archives: บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

Tag Archives: บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต

OCEAN LIFE ไทยสมุทร จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านประกันภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมประกันภัย เพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจประภัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับบริษัท ตลอดจนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ก้าวสู่การเป็น Digital Insurer อย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต ณ สำนักงานอธิการบดี สจล.

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ช่วยเหลือลูกค้าที่ขาดสภาพคล่อง ด้วยบริการ “กู้เงินตามกรมธรรม์” ได้ง่ายได้ไว ผ่าน LINE @oceanlife

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ตระหนักดีว่าในบางครั้งลูกค้าอาจต้องเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั้นเราจึงพร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือในทุกเวลาที่ต้องการ ด้วยบริการ “กู้เงินตามกรมธรรม์” ที่ให้ลูกค้าได้รับเงินในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงใช้มือถือเชื่อมต่อบริการ OCEAN CONNECT ผ่าน LINE @oceanlife เพื่อเข้าถึงระบบบริการลูกค้า iService ลูกค้าก็สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ จากมูลค่ากรมธรรม์ประกันชีวิตได้ โดยยังคงได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์เช่นเดิม ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตต้องมีผลบังคับและมีมูลค่าเงินสดตามกรมธรรม์ และเป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ OCEAN CLUB APPLICATION / LINE / Facebook / Instagram / Youtube : oceanlife และเว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 2207 …

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ผนึกพลังตัวแทนมืออาชีพพิชิตคุณวุฒิ MDRT 2021 พร้อมถวายเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน จัดประชุมแผนพิชิตคุณวุฒิ MDRT 2021 และกลยุทธ์การทำงานพิชิตยอดขาย ให้กับตัวแทนมืออาชีพ OCEAN LIFE ไทยสมุทรที่มีความสามารถสร้างผลงานได้เข้าเป้าหมายตามกำหนด เตรียมพร้อมก้าวสู่คุณวุฒิ MDRT : Million Dollar Round Table คุณวุฒิระดับโลก ที่ยืนยันถึงมาตรฐานทางจริยธรรม และการใช้ความรู้อย่างมืออาชีพในการให้บริการลูกค้าต่อไป โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รวมพลังความรักร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีจำนวนเงินทั้งสิ้น 203,708 บาท ถวายให้แก่ท่านเจ้าคุณ พระประชาธรรมนาถ เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม และนำไปสร้างสาธารณประโยชน์ต่อไป

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 1,000,000 บาท จากการสมทบเพิ่มในกิจกรรม “โอชิชวนทำดี” สนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 จุฬาฯ

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากกิจกรรม “โอชิชวนทำดี บริจาคเพื่อสร้างวัคซีนโควิด-19” ให้แก่ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งดำเนินการโดยสภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ด้วยหวังให้คนไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อคนไทยโดยเงินสนับสนุนที่บริษัทมอบให้ในครั้งนี้ เกิดจากการรวมพลังความรักของคนไทยทุกคน ที่ร่วมบริจาคตรงเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการสร้างวัคซีนโควิด-19 โดยยอดเงินร่วมบริจาคที่ได้รับจำนวน 814,877.95 บาท ซึ่งทุก ๆ 1 สลิปที่ร่วมบริจาค OCEAN LIFE ไทยสมุทร ได้ร่วมบริจาคสมทบอีก 100 บาท (สูงสุด …

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร แจกจริง! รถจักรยานยนต์ให้ลูกค้าผู้โชคดี ในแคมเปญ “OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 2”

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายขายช่องทางตัวแทน จัดพิธีมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i ให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีทั้ง 4 ท่าน จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 ของแคมเปญใหญ่แห่งปี “OCEAN LIFE ไทยสมุทร ลุ้นโชค 2 ชั้น ปี 2” ได้แก่ คุณเปรื่องศักดิ์ รังสีบุตร คุณทรงศรี อันนันนับ คุณกานต์รวี มังคลาทร และคุณอมร คิดกิ่ง ซึ่งภายในงานได้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Youtube ให้รับชมทั่วประเทศ เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมงานและรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โดยแคมเปญดังกล่าวยังเหลือการจับรางวัลรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน อีก 1 ครั้ง และการจับรางวัลครั้งสุดท้ายเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ รถยนต์ Honda City …

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิด HOTLINE ให้บริการเคลมสินไหมตลอด 24 ชั่วโมง

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ตอกย้ำการให้บริการด้วยหัวใจ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการรับบริการด้านสินไหม ด้วยการเปิดบริการ OCEAN LIFE CLAIMS HOTLINE ครบเครื่องเรื่องการบริการด้านสินไหม ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ง่าย ๆ เพียงโทร 0 2207 8888 กด 2 เพื่อช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ด้วยทีมงานคุณภาพที่เชี่ยวชาญด้านสินไหมคอยให้บริการในทุกเวลาที่คุณต้องการโดยไม่มีวันหยุด และพร้อมให้คำปรึกษาในทุกรายละเอียดเรื่องการเคลม อาทิ แนะนำขั้นตอนการเคลม การติดตามสถานะ การสอบถามผลประโยชน์และความคุ้มครอง รวมทั้งแนะนำโรงพยาบาลเครือข่ายใกล้ ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และทำให้เรื่องเคลมเป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับลูกค้า OCEAN LIFE ไทยสมุทร ตอบโจทย์ชีวิตในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ด้วยช่องทางการติดต่อรับบริการออนไลน์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น OCEAN CLUB APPLICATION / LINE : …

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี จัดมหกรรมแข่งขันกีฬา OCEANLYMPIC HEALTHY GAME 2020

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เดินหน้าสร้างสุขภาพดีจากภายในองค์กร ภายใต้แนวคิด OCEAN LIFE LOVE YOUR HEALTH โดยนำทีมผู้บริหาร พนักงานและตัวแทนจากทั่วประเทศ จัดมหกรรมการแข่งขันเพื่อสุขภาพ OCEANLYMPIC HEALTHY GAME 2020 โดยชวนให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน ด้วยหวังให้ทุกคนในองค์กรมีสุขภาพแข็งแรง ลดอัตราการเจ็บป่วย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า OCEAN LIFE ไทยสมุทรเป็นองค์กรสุขภาพดีที่เริ่มจากภายในส่งต่อไปถึงภายนอก เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี พร้อมมีพลังไปทำในสิ่งที่รักต่อไป

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร นำทัพตัวแทนคุณภาพรับรางวัล APFinSA Awards พิสูจน์ถึงความสามารถและความพร้อมในการดูแลลูกค้าในระดับเอเชียแปซิฟิก

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคุณจุมพล ริมสาคร รองปลัดกระทรวงการคลัง และ ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ที่ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนคุณภาพ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ที่ได้รับรางวัล APFinSA Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดย สมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ร่วมกับสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดูแลลูกค้า และความเป็นมืออาชีพของตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ซึ่งพร้อมเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนรองรับทุกสถานการณ์ เดินหน้าพัฒนาการบริการที่เหนือความคาดหมายเพื่อมอบหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกค้าทุกคน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เปิดบริการใหม่ล่าสุด! OCEAN LIFE TeleMed บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ทำให้การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องง่ายในยุค New Normal

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เผยถึงทางเลือกใหม่ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การพบแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายในยุค New Normal สำหรับลูกค้า ด้วยนวัตกรรมการบริการล่าสุด! “บริการ OCEAN LIFE TeleMed บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร กับ 2 พาร์ตเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ (Health Tech) คือ Doctor A to Z และ Arincare โดยลูกค้าสามารถรับบริการปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางที่ผ่านการตรวจสอบความเชี่ยวชาญจากแพทยสภา ในแบบเรียลไทม์ทางวิดีโอคอลผ่าน Doctor A to Z Application พร้อมส่งใบสั่งยา (E-prescription) ผ่านระบบ Arincare ส่งตรงไปยังร้านยาเครือข่าย OCEAN CLUB ทั่วประเทศ โดยลูกค้าผู้รับบริการไม่เพียงได้รับความสะดวกสบาย อุ่นใจ แต่มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล …

Read More »

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ส่งแบบประกัน “โอเชื่ยนไลฟ์ โอพีดี” ช่วยให้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องง่าย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมดูแลคนไทยให้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักได้อย่างเต็มที่ และทำให้การไปโรงพยาบาลเป็นเรื่องง่าย ด้วยแบบประกันใหม่ล่าสุด! “โอเชี่ยนไลฟ์ โอพีดี” คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ให้คุณเบิกค่ารักษาพยาบาลเมื่อต้องพบแพทย์ยามเจ็บป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล พร้อมให้คุณหมดกังวลจากค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำ และไม่ต้องสำรองจ่าย หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่าย OCEAN LIFE ไทยสมุทร จำนวนกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ “โอเชี่ยนไลฟ์ โอพีดี” คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โดยมี 4 แผนความคุ้มครองให้เลือกตามความต้องการ เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อครั้ง สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อครั้ง หรือ 62,000 บาทต่อปี รับการรักษาสูงสุดถึง 31 ครั้งต่อปี รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16 – 60 ปี ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุดตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด OCEAN LIFE …

Read More »