Tag Archives: บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)

เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ร่วมกับ โตเกียวมารีน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยแก่ผู้ใช้บริการ แจกฟรี! หน้ากากอนามัยพร้อมตรวจเช็คสุขภาพ

จตุพงษ์ จาตุรวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานแบบมิกซ์ยูส ระดับพรีเมียมบนถนนสาทรบริหารโดย แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ผนึกพลังร่วมกับนายสมโพชน์ เกียรติไกรวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมร.โตโยทาเกะ คูวาตะ ผู้อำนวยการอาวุโส ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและอนามัยแก่ผู้ใช้บริการภายในอาคาร ด้วยการแจกหน้ากากอนามัยฟรี จำนวน 2,000 ชิ้น นอกจากนี้ ยังมอบบริการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดัน และเบาหวาน พร้อมมอบโปรโมชั่นฉีดวัคซีนราคาพิเศษและของที่ระลึกจากโรงพยาบาล ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อสร้างความพร้อมให้สามารถก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

Read More »