Tag Archives: บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)

เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ประเทศไทย คว้าอันดับสูงสุดจากรางวัล Institutional Investor Corporate ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศว่าบริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากผลสำรวจ Corporate Institutional Investor ประจำปี 2566 ครั้งที่ 13 โดย Alpha Southeast Asia นิตยสารด้านการลงทุน การธนาคาร และตลาดทุนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการสำรวจความคิดเห็นนี้ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยอ้างอิงจากผลการโหวตของนักลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ นายหน้าซื้อขายตราสารทุนและตราสารหนี้ และนักวิเคราะห์จำนวนกว่า 586 รายที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้มีบริษัททั้งหมด 39 แห่งจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับ และการได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในรายการนี้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทดังกล่าวมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการทางการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใส การจัดทำรายงานแบบบูรณาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในบรรดาบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับทั้งแปดแห่งในประเทศไทย เดลต้า ประเทศไทยได้รับรางวัล ‘Best …

Read More »