Tag Archives: บมจ. สิงห์ เอสเตท

สิงห์ เอสเตท ส่งมอบถุงแยกขยะติดเชื้อให้กทม. อีกกว่า 180,000 ถุง พร้อมจับมือพันธมิตรสนับสนุนอาหารทีมบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนาม

สิงห์ เอสเตท ส่งต่อความห่วงใย และสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการต่อต้านไวรัสโควิด-19 เดินหน้าเตรียมส่งมอบถุงแยกขยะติดเชื้อให้กับกทม. เพิ่มเติมอีก 181,220 ถุง เพื่อนำไปใช้ผ่านสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการขยะติดเชื้อทั่วกทม. รวมถึงโรงพยาบาลสนามต่างๆ โดยการกลับมาระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อมากขึ้นด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ยังจับมือกับพันธมิตร บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย) และน้ำมันพืชองุ่น สนับสนุนอาหารถูกสุขอนามัย 2 มื้อ เที่ยงและเย็นจากร้านอาหารซันพลาซ่าสำหรับทีมปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของกทม. และผู้พักรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ตลอด 1 เดือน ซึ่งโครงการส่งต่อความห่วงใยในครั้งนี้นอกจะได้ส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่กทม. และผู้ป่วยแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนอุดหนุนอาหารจากผู้เช่าพื้นที่ในช่วงนี้ อีกด้วย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุนชม …

Read More »

กลุ่มสมวัฒนาแจงเตรียมเงินพร้อมจ่ายชำระค่าหุ้น 1.79 พันล้านบาท ให้ บมจ. สิงห์ เอสเตท ไว้แล้วตามกำหนด

นายวิเชียร เจียกเจิม ตัวแทนของกลุ่มสมวัฒนาได้ชี้แจงกรณีที่ทาง บมจ. สิงห์ เอสเตทให้ข่าวว่า ทางกลุ่มสมวัฒนาไม่ได้จ่ายชำระค่าซื้อขายหุ้นมูลค่า 1.79 พันล้านบาท ตาม MOU ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นั้น ตนในฐานะของตัวแทนของกลุ่มขอยืนยันว่า ทางกลุ่มได้เตรียมเงินเป็น cashier เช็ค ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 สั่งจ่ายจำนวนดังกล่าวไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่สืบเนื่องจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าว มีผลในการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท ซึ่งทาง บมจ. เนอวานา ไดอิ จะต้องดำเนินการขอความยินยอมจากสถาบันการเงินที่ปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัททั้งหมด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งหมดจากธุรกรรมการซื้อขายหุ้นระหว่างกลุ่มสมวัฒนากับ บมจ. สิงห์ เอสเตท ในครั้งนี้ โดยทางกลุ่มได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว กับทาง บมจ. เนอวานา ไดอิ มาโดยตลอด เพราะมีผลกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซึ่งในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทางกลุ่มได้รับหนังสือแจ้งจากทาง บมจ. …

Read More »