Tag Archives: บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) ชูศักยภาพการผลิตตอบโจทย์การสร้างแบรนด์ให้แก่ลูกค้า เตรียมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ก้าวสู่การเป็นผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions ด้วยฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน ชูศักยภาพการผลิตด้วยระบบการพิมพ์และให้บริการแบบครบวงจร ช่วยสร้างภาพลักษณ์ทางการตลาดและสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้บริโภคของลูกค้าผ่านฉลากฟิล์มหดรัดรูป เดินหน้าขยายไลน์การผลิตรองรับความต้องการลูกค้า ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์ฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน พร้อมเสนอขาย IPO จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ หลังสำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SFT เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้วยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยจุดแข็งด้านประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูปมานานกว่า 12 ปี เข้าไปช่วยตอบโจทย์ทางการตลาดในการสร้างภาพลักษณ์แก่แบรนด์สินค้า (Brand Identity)  ผ่านการให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกรูปทรงบรรจุภัณฑ์และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์ม …

Read More »