Tag Archives: น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น มอบเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย

กลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น มอบเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในศูนย์รักษาโควิด-19 ของโรงพยาบาลวังสะพุง จ.เลย

Read More »