Tag Archives: “น้องฟ้าใส-น้องคูเปอร์” ตัวแทนเยาวชนเจ้าบ้านฯ ประดิษฐ์งานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล กับกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ใน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 7

“น้องฟ้าใส-น้องคูเปอร์” ตัวแทนเยาวชนเจ้าบ้านฯ ประดิษฐ์งานศิลปะจากวัสดุรีไซเคิล กับกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” ใน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 7

“โครงการ เก็บกลับ-รีไซเคิล” ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด (TBR) บริษัท ในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม  ให้เกิดการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างถูกวิธี โดยรณรงค์ให้มีการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดกิจกรรม “ชุมชนพอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” เรียกว่าเป็นการยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 2 กิจกรรม คือ “เก็บกลับ-รีไซเคิล” และ “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” ที่จะมีการจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก่อนการงาน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ภายใต้แนวคิด “สายน้ำ ยาม ฟ้าใส” จัดขึ้นพร้อมกัน 4 ภาคของประเทศไทย ในระหว่าง วันที่ 13 -15 เมษายน 2565 ภาคกลาง …

Read More »