Tag Archives: นูทานิคซ์ตอกย้ำความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำตลาด ด้วยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์สำหรับ HCI

นูทานิคซ์ตอกย้ำความแข็งแกร่งความเป็นผู้นำตลาด ด้วยนวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์สำหรับ HCI

ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยประสิทธิภาพล้ำหน้า ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้านระบบเครือข่ายและระบบอัตโนมัติที่ใช้ได้กับคลาวด์ทุกประเภท กรุงเทพฯ 9 กันยายน 2563 – ณ งาน .NEXT ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 8-11 กันยายน 2563 นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำด้านคลาวด์คอมพิวติ้งระดับองค์กรประกาศเพิ่มขีดความสามารถใหม่ ๆ ครั้งสำคัญให้กับซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานไฮเปอร์คอนเวิร์จ (HCI) ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า โดยนำเสนอนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญต่อตลาดดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ ความพิเศษคือนวัตกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เร็วขึ้นถึง 50%, มีระบบเวอร์ชวลเน็ตเวิร์คกิ้ง (virtual networking) ที่ช่วยให้ใช้งานมัลติคลาวด์ง่ายขึ้น รวมถึงระบบการตรวจสอบความปลอดภัยแบบครบวงจร เพื่อรองรับกลยุทธ์ Zero-Trust ที่ทุกสิ่งต้องผ่านการตรวจสอบ พร้อมเพิ่มความสามารถต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ และการจัดการงบประมาณให้กับทรัพยากรด้านคลาวด์ นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการขยายซอฟต์แวร์ HCI ของตนเองขึ้นไปยังพับลิคคลาวด์ นูทานิคซ์สร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานตลาด HCI ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เข้าถึงระบบไอทีที่ทันสมัยอย่างแท้จริง HCI กลายเป็นมาตรฐานในการขับเคลื่อนระบบไพรเวทคลาวด์ที่ทันสมัย …

Read More »