Tag Archives: นีเวีย ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมือต่อเนื่องพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ มุ่งเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้เด็กไทย

นีเวีย ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมมือต่อเนื่องพัฒนาห้องสมุดยุคใหม่ มุ่งเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้เด็กไทย

ศิเรมอร ศุภจรรยา (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์นีเวีย ภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยมาลี อุทัยกิตติศัพท์ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกนกวรรณ โชว์ศรี (กลาง) ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศีกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ เดินหน้าเปิดโครงการ “เพราะแคร์ จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ระดมทุนให้คนไทยได้มีส่วนร่วมแบ่งปันสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัยให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส  ห้องสมุดคือจุดเริ่มต้นที่ดีของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน นีเวีย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวระดับโลก ที่ได้รับความไว้วางใจในการดูแลผิวจากคนไทยมากกว่า 30 ปี ร่วมกับ เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านสะดวกซื้อชั้นนำของเมืองไทย เดินหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กับโครงการ “เพราะแคร์ จึงชวนแชร์ ปรับปรุงห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ให้คนไทยได้มีส่วนร่วมแบ่งปันสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีคุณภาพและทันสมัยให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายของนีเวียตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ถึง 23 …

Read More »