Tag Archives: นิวนอร์มอลพลัส

คปภ. เผยโฉม “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส” คุ้มครอง “อุบัติเหตุ-โควิด-19” เป็นของขวัญปีใหม่ ส่งท้ายปีชวด

ผนึกกำลังบริษัทประกันภัย – ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ด้านสินค้าอุปโภคบริโภค และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน ในช่วงเทศกาลหยุดยาวและสถานการณ์โควิด-19 ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีมาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและพัฒนาช่องทางการจำหน่าย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความคุ้มครองที่ตรงกับความต้องการด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ตั้งแต่ ปี 2556 อาทิ การประกันภัย 200 การประกันภัย100 และ การประกันภัย 222 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำประกันภัยรายย่อยอย่างแพร่หลายและขยายตัวในวงกว้างมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการยกระดับการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบประกันภัย และตอบโจทย์ความต้องการด้านการประกันภัยของประชาชน โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงในการเดินทางท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดต่อเนื่อง เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่อยอดเพิ่มขึ้น โดยให้การคุ้มครองในระยะเวลา 30 วัน เบี้ยประกันภัยไม่สูง มีความคุ้มครองชัดเจนไม่ซับซ้อน สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ประกันภัย 10 บาท …

Read More »