Tag Archives: นิทรรศการประติมากรรม

นิทรรศการประติมากรรม

3 ศิลปิน อาจารย์สุวัฒน์ ชะตางาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์ คำสิงหา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ประเสริฐ  ร่วมจัดแสดงนิทรรศการประติมากรรม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงาน ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี  อาจารย์สุวัฒน์ ชะตางาม ตัวแทนศิลปินในการแสดงผลงาน เผยว่า ร่วมกันทำกิจกรรมทางศิลปะ นำผลงานประติมากรรมมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน แสดงความงดงาม การสร้างสรรค์ ประสบการณ์ออกสู่สาธารณะ ให้บรรดาลูกศิษย์และผู้เข้าชมได้เกิดแรงบันดาลใจ โดยได้รับการสนับสนุนในการจัดแสดงจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

Read More »