Tag Archives: นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์

เอสซีจี ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ “School Check-up ตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย” ช่วยลดอุบัติเหตุและความเสี่ยงให้เด็กนักเรียน

เอสซีจี โดย บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) ในการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่และบริเวณโดยรอบโรงเรียน มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนด้วยแนวคิด “ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันก่อน ชีวิตปลอดภัย” นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า “กระทรวงมหาดไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการดูแลความปลอดภัย โดยทางโรงเรียนต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง ซึ่งโครงการ School Check-up (การตรวจสุขภาพโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย) จะช่วยลดความเสี่ยงทั้งในพื้นที่บริเวณโรงเรียน รวมทั้งจุดอันตรายต่าง ๆ โดยรอบ ผ่านการตรวจเช็คความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของแต่ละจังหวัด” ด้าน นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “โครงการ School Check-up นี้ …

Read More »