Tag Archives: นายโสมนัส โพธิสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) มอบน้ำตาลทรายแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อบรรจุถุงยังชีพช่วยประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยนายโสมนัส โพธิสัตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณศศิพร ชินธรรมมิตร์ เจ้าหน้าที่อาวุโส – งานการตลาด เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ามอบน้ำตาลทรายแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงาน และนายกรณ์ภัฐวีย์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงาน เป็นตัวแทนในการรับมอบน้ำตาลทรายจำนวน 2,000 กิโลกรัม เพื่อการนำไปบรรจุถุงยังชีพแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Read More »