Tag Archives: นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นางยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชของวัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ นายสาระ   ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้    ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเมืองไทยฯ ได้ร่วมทำบุญในโอกาสดังกล่าว …

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ นางยุพา ล่ำซำ นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดพิธีทำบุญอาคาร 66 Tower โครงการอาคารสำนักงานให้เช่าตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ดร.สุธี โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นางภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ นางสิริลักษณ์ รัตนไชย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ อาคาร 66 Tower ถนนสุขุมวิทที่ผ่านมา

Read More »

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2563

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563           เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาพระพุทธรูปและโบราณวัตถุของวัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสาระ ล่ำซำ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกฤษฎา ล่ำซำ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสลิล ล่ำซำ (ซ้ายสุด) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย (ที่ 3 จากขวา) นางปุณฑริกา ใบเงิน (ที่ 2 จากขวา) นายวาสิต ล่ำซำ (ขวาสุด) รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของ กลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า …

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “Muang Thai Life Convention 2019 New Normal” ฉลองเกียรติยศนักขายสุดยิ่งใหญ่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “Muang Thai Life Convention 2019 New Normal” เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพนักขายของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกัน ภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทนที่กำหนด  โดยมีนางยุพา ล่ำซำ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี โดยในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสด พิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ จากศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ จ.ราชบุรี  

Read More »