Home / Tag Archives: นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

Tag Archives: นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2563

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2563           เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาพระพุทธรูปและโบราณวัตถุของวัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสาระ ล่ำซำ (ที่ 2 จากซ้าย) นายกฤษฎา ล่ำซำ (ที่ 3 จากซ้าย) นางสลิล ล่ำซำ (ซ้ายสุด) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย (ที่ 3 จากขวา) นางปุณฑริกา ใบเงิน (ที่ 2 จากขวา) นายวาสิต ล่ำซำ (ขวาสุด) รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของ กลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธา บริษัทคู่ค้า …

Read More »

เมืองไทยประกันชีวิต จัดงาน “Muang Thai Life Convention 2019 New Normal” ฉลองเกียรติยศนักขายสุดยิ่งใหญ่

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศฝ่ายขายประจำปี 2562 ภายใต้ชื่อ “Muang Thai Life Convention 2019 New Normal” เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพนักขายของบริษัทฯ ที่ทุ่มเทความสามารถและให้การบริการที่ดีแก่ผู้เอาประกัน ภายใต้กฏระเบียบและจรรยาบรรณตัวแทนที่กำหนด  โดยมีนางยุพา ล่ำซำ และนายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธี โดยในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการจัดงานเป็นรูปแบบ New Normal ถ่ายทอดสด พิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ จากศูนย์การเรียนรู้ สรรค์สาระ จ.ราชบุรี  

Read More »