Tag Archives: นายโฆษิต สุขสิงห์

ไทยเบฟ & GC Group ผนึกกำลัง กู้วิกฤต COVID-19 ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด ให้กระทรวงสาธารณสุข และอสม.ทั่วประเทศ

  ไทยเบฟ และ GC Group สานพลังร่วมกันมอบเจลแอลกอฮอล์ภายใต้ แบรนด์เจลโค  (GelCo) ที่ผ่านมาตรฐาน อย. โดย GC Group สนับสนุนผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ผลิตได้ในประเทศลดการนำเข้า ส่วนไทยเบฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เพื่อร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ 1,000,000 ขวด มอบให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนักรบด่านหน้าในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19    นับเป็นการสานพลังความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย              ที่ต่างก็เป็นองค์กรที่ถูกจัดอันดับให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลก ที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC Group               ที่ได้ผนึกกำลังกันออกมาร่วมกู้วิกฤต …

Read More »