Tag Archives: นายเดวิด โครูนิช

FWD ประกันชีวิต จับมือ มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่

โครงการ JA SparktheDream ประเทศไทย ตั้งเป้าให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจทางการเงิน ทักษะสังคมและ ทักษะชีวิตที่จำเป็นสำหรับเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 1,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง FWD ประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย จัดทำโครงการ JA SparktheDream ประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 1,000 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการเพื่อสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 10 ปี ของกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งต่อความรู้ทางการเงิน สังคม และทักษะการใช้ชีวิต ตั้งแต่ระดับพื้นฐานให้แก่เยาวชน พร้อมสอดแทรกทักษะทางสังคมและทักษะชีวิตที่จำเป็นให้กับเยาวชน ให้เป็นผู้มีความสามารถในการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ สร้างความมั่นคงทางการเงินและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท …

Read More »

FWD ประกันชีวิต ขยายความคุ้มครองการรักษาผู้ป่วยในเข้ารักษาตัวจากโควิด-19

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขยายความคุ้มครองการรักษาผู้ป่วยในการเข้ารักษาตัวจากโควิด-19 ตามผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งประกันสุขภาพรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยไม่ต้องสำรองจ่ายสำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย รวมถึงโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (HOSPITEL) และสามารถใช้ Fax Claim กับ    หอผู้ป่วยเฉพาะกิจได้  (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของสถานพยาบาลนั้นๆ) นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) FWD ประกันชีวิต จึงมอบความอุ่นใจให้ลูกค้าขยายความคุ้มครองการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน (IPD) กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ (COVID -​19) ถึงโรงพยาบาลสนามและหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์ ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center โทร 1351 ในเวลาทำการ (ทุกวัน 8.00 – 20.00 น.)

Read More »