Tag Archives: นายอิสระ วงศ์รุ่ง

ทิพยประกันชีวิต และธนาคารออมสิน มอบเงินโครงการ “อยู่กับบ้าน” ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยธนาคารออมสิน โดยนายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคล มอบเงินบริจาค โครงการ“อยู่กับบ้าน” รวมเป็นเงินจำนวน 650,000 บาท ให้แก่ศิริราชมูลนิธิ โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเมส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ และ รศ.น.พ.ปรัชญา สากิจลักษณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช โครงการ “อยู่กับบ้าน” จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของ ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยการกักตัวอยู่กับบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านบทเพลงและ Music Video “อยู่กับบ้าน” จัดทำโดยศิลปินดัง ติ๊ก ชีโร่ …

Read More »