Tag Archives: นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล

เครือ รพ. พญาไท-เปาโล สร้างชื่อในเวทีระดับประเทศ คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2565

เครือ โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล ได้รับรางวัล ‘องค์กรนวัตกรรมดีเด่น’ ประจำปี 2565 (รางวัลเกียรติคุณ ประเภทองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่) โดยมี นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล และ นายนิรุธ ศรีพวาทกุล ผู้อำนวยการสายพัฒนาคุณค่าธุรกิจและเพิ่มพูนการเรียนรู้ เครือโรงพยาบาลฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นวันนวัตกรรมแห่งชาติ ของทุกปี นับเป็นข่าวที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจของพนักงานทั้งองค์กร สำหรับการได้รับมอบรางวัลครั้งนี้ เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล มีความโดดเด่น 5 ด้าน ประกอบด้วย การสร้าง Growth mindset, Passion, Innovation Ecosystem ที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมด้วยวิถี Empowerment การจัดตั้งหน่วยกลาง คือ Phyathai-Paolo Innovation Lab (PIL), …

Read More »