Tag Archives: นายหลี่ หยวน ชยอง

กลุ่มบริษัทเอไอเอ ครองอันดับ 1 ของโลกในสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) กลุ่มบริษัทประกันชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในการเป็นบริษัทข้ามชาติเพียงแห่งเดียว ในประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ด้วยจำนวนสมาชิกมากที่สุดในสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) เป็นระยะเวลา 7 ปีติดต่อกัน จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 พบว่ามีตัวแทนประกันชีวิต รวมถึงตัวแทนระดับผู้นำของเอไอเอจำนวน 16,017 ท่าน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิก MDRT ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปี 2563  โดยถือเป็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดถึงร้อยละ 783 นับตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้นของบริษัทครั้งแรก (IPO) ในปี 2553 MDRT เป็นองค์กรอิสระระดับโลกที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ถึงมาตรฐานความเป็นเลิศในธุรกิจประกันชีวิตและบริการทางการเงิน โดยสมาชิกจะต้องมีเบี้ยประกันภัย ค่าคอมมิชชั่น และรายได้ถึงระดับที่กำหนด ตลอดจนมีองค์ความรู้อย่างมือ​อาชีพ สามารถปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด และให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม นายหลี่ หยวน ชยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า …

Read More »

กลุ่มบริษัทเอไอเอ รายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 ด้วยเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มร้อยละ 5 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตลดลงร้อยละ 37 พร้อมอัตราส่วนของเงินกองทุนที่แข็งแกร่งร้อยละ 328

กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“บริษัท” รหัสหลักทรัพย์: 1299) รายงานผลการดำเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษี (OPAT) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 2,933 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและการเติบโตของการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่มูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB) คิดเป็น 1,410 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ต่ำสำหรับครึ่งปีแรก แต่บริษัทยังมีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ในแต่ละเดือนอย่างแข็งแกร่งในแต่ละประเทศ แม้จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฐานะการทางเงินของบริษัทยังเป็นไปอย่างแข็งแรงและแข็งแกร่ง ด้วยการเติบโตของมูลค่าของเงินกองทุนส่วนเกินที่เพิ่มขึ้น (Underlying free surplus generation) ร้อยละ 11 และอัตราส่วนของการดำรงเงินกองทุน (Solvency ratio) ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งเอไอเอ ยังมีอัตราส่วนที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 328 คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอประกาศเงินปันผลระหว่างกาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่า 35.00 เซ็นต์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของกลุ่มบริษัท …

Read More »

หลี่ หยวน ชยอง รับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ

ฮ่องกง, 1 มิถุนายน 2563 – วันนี้ นายหลี่ หยวน ชยอง เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ (“เอไอเอ” หรือ “บริษัท”) และตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับตำแหน่งต่อจากนายอึง เค็ง ฮุย ที่ได้เกษียณอายุจากตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งที่เอไอเอ นายหลี่ หยวน ชยองได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท ผิงอัน อินชัวรันส์ กรุ๊ป (สาธารณรัฐประชาชนจีน)  พร้อมทั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจประกันภัย โดยก่อนเข้าดำรงตำแหน่งที่บริษัท ผิงอัน นายหลี่ได้ดำรงตำแหน่งอาวุโสหลากหลายตำแหน่งในบริษัท พรูเด็นเชียล ของสหราชอาณาจักร ซึ่งเขาได้เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่ธนาคารกลางสิงคโปร์ นายเอ็ดมันด์ ซือ ประธานอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “หยวน ชยอง มีประวัติประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในตลาดประกันชีวิตทั่วภูมิภาคเอเชีย ทำให้เขาเป็นผู้นำที่มีความพร้อมที่จะสืบทอดหน้าที่ต่อจาก นายอึง เค็ง ฮุย ในช่วงเวลาสำคัญอันเป็นประวัติศาสตร์ของเอไอเอ ผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่เอไอเอจะได้เติบโตจากความรู้ความสามารถซึ่งหาที่เปรียบไม่ได้ …

Read More »