Tag Archives: นายสุวรรณ แทนสถิตย์

ธนาคารกรุงเทพ รับลูกโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” พร้อมคิกออฟ 1 ก.ย. 63 มั่นใจแก้หนี้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ-ลดความซ้ำซ้อน-ลูกค้าได้ประโยชน์แน่นอน

ธนาคารกรุงเทพรับลูก ธปท. พร้อมคิกออฟโครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ตั้งแต่ 1 ก.ย. 63 เป็นต้นไป มั่นใจเป็นประโยชน์กับลูกหนี้ สามารถจัดการหนี้ในภาพรวม เบ็ดเสร็จในจุดเดียว เพิ่มประสิทธิภาพ-ลดเวลาดำเนินการ สั่งสแกนลูกค้าธุรกิจวงเงินสินเชื่อ 50-500 ล้านบาท รีบติดตามดูแลใกล้ชิด ย้ำมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีทุกกลุ่ม พร้อมเป็น “เพื่อนคู่คิด” ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปกับลูกค้า นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” เพื่อเป็นแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันให้มีกลไกการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการและเบ็ดเสร็จในคราวเดียวนั้น ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนี้ มีความพร้อมอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจผ่านโครงการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับมาตรการช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้ ธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ …

Read More »