Tag Archives: นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์

วิริยะประกันภัยสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารพร้อมทาน ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด สถานีกลางบางซื่อ

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม รับมอบน้ำดื่มและอาหารพร้อมทาน จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นายดลเดช  สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19  ทั้งนี้ในเบื้องต้นทางบริษัทฯ ได้เริ่มส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ขวด และ อาหารพร้อมทาน 1,000 ชุด ก่อนและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนเสร็จสิ้นภาระกิจเพื่อชาติในครั้งนี้  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ  สถานีกลางบางซื่อ บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้โดยเร็วและครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศและเร่งควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อีกทั้งขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน

Read More »