Tag Archives: นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข

FIT Auto ห่วงใย ร่วมสู้ภัย COVID-19 มอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่สำนักงานเขตคลองเตย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเบนซาโคเนียมคลอไรด์ (Benzalkonium Chloride หรือ BKC) จำนวน 50 ถัง รวมทั้งสิ้น 225 ลิตร พร้อมกระบอกฉีดน้ำขวดสเปรย์ จำนวน 450 ชิ้น มูลค่า 120,000 บาท ให้แก่ นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย สำหรับนำไปใช้เช็ดหรือฉีดพ่นในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อยับยั้งเชื้อโรค แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส เพิ่มความปลอดภัยและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 กลับมาแพร่ระบาดมากขึ้น …

Read More »