Tag Archives: นายสมรัตน์ เข็มศิริ

วิริยะประกันภัย สนับสนุน กรมราชทัณฑ์ มอบหนังสือสู่ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ทั่วประเทศ

นายสมรัตน์ เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ รับมอบหนังสือ รวมมูลค่า 294,478 บาท จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนมอบ เพื่อบริจาคสำหรับ “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 31 แห่ง อันจักเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนทักษะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงนันทนาการแก่ผู้ต้องขัง และเจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์ด้านการควบคุมและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำหรับการบริจาคหนังสือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “White CSR เติมความรู้…สู่ห้องสมุดทั่วไทย” โดยบริษัทฯ ร่วมกับ บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ อาทิ สำนักพิมพ์สารคดี สำนักพิมพ์เมืองโบราณ  …

Read More »