Tag Archives: นายศิต ตันศิริ

DITTO หนึ่งในผู้นำบริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรตอบรับกระแส Digital Transformation เตรียมเสนอขายหุ้น IPO เข้าตลาดหลักทรัพย์ mai หลัง ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เตรียมเสนอขายหุ้น IPO 80 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง พร้อมกับวิศัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลแบบครบวงจรสู่ Digital Transformation ด้วยศักยภาพของธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายและให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสาร ธุรกิจให้เช่า จำหน่ายและให้บริการด้านเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์และสินค้าเทคโนโลยีอื่นๆ และธุรกิจรับเหมาโครงการวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับโครงการของหน่วยงานราชการ วางกลยุทธ์มุ่งเน้นให้บริการระบบและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายอย่างครบวงจร โชว์ผลประกอบการปี 63 โดดเด่น นายฐกร รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“DITTO” หรือ “บริษัทฯ”) ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูลอย่างครบวงจร (Document and Data Management Solution) เปิดเผยว่า DITTO ได้วางวิสัยทัศน์องค์กรโดยเป็นผู้นำการให้บริการระบบจัดการเอกสารแบบครบวงจรเพื่อตอบรับสังคมที่ก้าวเข้าสู่ …

Read More »