Tag Archives: นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สสว. และ มทร.ธัญบุรี ต่อยอด SME ขั้นกลางและเชิงลึก ปลุกความสำเร็จแบบมือโปร เตรียมพร้อมสู่สากลบนตลาดออนไลน์

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในการผลักดันผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ภาคกรุงเทพและภาคกลาง จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท สระบุรี ลพบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านตลาดออนไลน์ ในโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ซึ่งได้รวม SME ในเขตพื้นที่กรุงเทพและภาคกลางตอนบน จำนวนกว่า 2,000 ราย เข้าสู่ตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชื่อดังทั้งของไทยและสากล ผอ.สสว. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ภายใต้แนวคิด Digital to Global ซึ่งเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา SME ไปสู่การเป็น Modernization …

Read More »