Tag Archives: นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์

สิงห์ เอสเตท ส่งมอบถุงแยกขยะติดเชื้อให้กทม. อีกกว่า 180,000 ถุง พร้อมจับมือพันธมิตรสนับสนุนอาหารทีมบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลสนาม

สิงห์ เอสเตท ส่งต่อความห่วงใย และสนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในการต่อต้านไวรัสโควิด-19 เดินหน้าเตรียมส่งมอบถุงแยกขยะติดเชื้อให้กับกทม. เพิ่มเติมอีก 181,220 ถุง เพื่อนำไปใช้ผ่านสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการขยะติดเชื้อทั่วกทม. รวมถึงโรงพยาบาลสนามต่างๆ โดยการกลับมาระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าเดิม ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อมากขึ้นด้วยเช่นกัน และนอกจากนี้ สิงห์ เอสเตท ยังจับมือกับพันธมิตร บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ บมจ.ทานตะวันอุตสาหกรรม บมจ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (เกรซ ภาชนะเพื่อชีวิตปลอดภัย) และน้ำมันพืชองุ่น สนับสนุนอาหารถูกสุขอนามัย 2 มื้อ เที่ยงและเย็นจากร้านอาหารซันพลาซ่าสำหรับทีมปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยของกทม. และผู้พักรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ตลอด 1 เดือน ซึ่งโครงการส่งต่อความห่วงใยในครั้งนี้นอกจะได้ส่งกำลังใจไปให้บุคลากรทางการแพทย์, เจ้าหน้าที่กทม. และผู้ป่วยแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนอุดหนุนอาหารจากผู้เช่าพื้นที่ในช่วงนี้ อีกด้วย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุนชม …

Read More »